Virkatodistus

Virkatodistuksia on kahdentyyppisiä; perushenkilötiedot sisältävä virkatodistus ja tietosisällöltään laajempi sukuselvitys.  Sukuselvitystä tarvitaan mm. perunkirjoitusta varten. Sukuselvitys on maksullinen virkatodistus, jonka hinta määräytyy kirkkohallituksen voimassaolevan hinnaston mukaan.

Mikäli henkilö on kirjoilla kuollessaan Länsi-Turunmaan seurakunnissa, tilaus tehdään Paraisten kirkkoherranvirastosta tai netin välityksellä; katso tiedot alla. Mikäli vainaja on ollut kirjoilla aikaisemmin jossakin muussa seurakunnassa ennen viimeisintä jäsenyyttään Länsi-Turunmaan seurakunnissa todistus ko. ajalta tilataan Turun alueellisesta keskusrekisteristä. Katso Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kotisivut; info ja asiointi. Sähköpostiosoite turku.keskusrekisteri@evl.fi
Tämä käytäntö astuu voimaan 1.2.2022.

 

Vain yksityishenkilöt:

Voit tilata virkatodistuksen tästä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä
(linkki nettisivuille tilaavirkatodistus.fi)

Tai ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon sähköpostitse (lansi-turunmaan.seurakunta@evl.fi) tai puhelimitse nro:sta 040 312 4420.

 

Vain yritysasiakkaille:

Voit tilata virkatodistuksen tästä

Tai ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon sähköpostitse (lansi-turunmaan.seurakunta@evl.fi) tai puhelimitse nro:sta 040 312 4420.

Vainajasta tarvitaan ns. "katkeamaton sukuselvitys" 15 ikävuodesta kuolinpäivään. Mikäli vainajalla ei ole rintaperillisiä, todistukset tarvitaan myös vainajan vanhemmista ja sisaruksista.

Sukututkimus

Kirkkoherranvirastosta voi tilata maksullisia todistuksia sukututkimusta varten. Tilausvaiheessa on tärkeää, että lähtöhenkilöstä saadaan riittävät tunnistetiedot;
nimi/ myös entiset nimet, syntymäaika, syntymäpaikka, muuttotiedot yms. Tilauksessa tulee mainita myös, miten laajan sukututkimuksen haluaa; montako sukupolvea eteen- tai taaksepäin selvitetään.
Hinta määräytyy Kirkkohallituksen hinnaston mukaan. Katso seuraava artikkeli. Sukututkimuksen ollessa kyseessä voi tilaaja halutessaan määrätä hintakaton, jolloin tutkimuksen laajuus määräytyy hinnan mukaan.
 

Lisätietoja ja tilaukset Kirkkoherranvirastosta:

Kirkkoesplanadi 3, 21600 Parainen
puh. 040 312 4420
sähköposti: lansi-turunmaan.seurakunta@evl.fi
Aukioloaika arkipäivisin klo 9 - 12.30.
 

 

Vanhoja Kirkonkirjoja Paraisten arkistossa
Vanhoja Kirkonkirjoja Paraisten arkistossa

Virkatodistusmaksut

Virkatodistusmaksut 1.1.2020 alkaen

Kirkkohallituksen tekemässä maksupäätöksessä on huomioitu Suomen ev.-lut. kirkon kirkonkirjojenpitoon liittyvä uudistus. 

Todistuksista perittävät maksut

1. A) Katkeamaton sukuselvitys Suomen ev.lut. kirkon jäsenyysajalta päähenkilöstä 45 €. Lisäksi jokaisesta päähenkilöön liittyvästä todistuksesta 9 €. Jokaisesta henkilöstä laaditaan oma todistus.

Poikkeuksina:

- Mikäli lapsen elää-tieto ilmenee vanhemman todistuksesta, ei lapsesta tarvita erillistä elossaolotodistusta.

- Lapsettoman vainajan elossa olevista vanhemmista ei tarvita erillisiä todistuksia, vaan vanhempien elää-tieto vainajan todistuksella riittää.

- Jos tiedot tarvitaan isovanhemmista alkaen, todistuksella riittää setien, enojen ja tätien elää- /kuolintieto.

- Puolisosta ei laadita omaa erillistä todistusta, jos puolison ja päähenkilön jäsenyysaika- ja lapsitiedot ovat avioliiton ajalta täysin identtiset.

Jäsenyysaikatietojen täydennykset 9 € / todistus.

Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan eri käyttötarkoituksia varten, veloitetaan kaikista todistuksista alkuperäisen todistuksen hinta.

 

B) Sukuselvitys, joka sisältää yksittäisiä seurakuntia koskevat ja rajattuun ajanjaksoon liittyvät tiedot (välitodistus) - 30 € / päähenkilön todistus, jos tiedot haetaan todistukselle digitoiduista tai kirjamuotoisista kirkonkirjoista (poikkeuksena jokin tietty yksittäinen tieto kuten vainajan kuolintieto 9 €).

- 9 € / päähenkilön todistus, jos tiedot haetaan todistukselle uudemmista jäsentietolähteistä.

- Lisäksi jokaisesta päähenkilöön liittyvästä todistuksesta 9 €.

- Jäsenyysaikatietojen täydennykset 9 € / todistus.

2. Elää-todistus eli kirkon jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostetusta seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskevasta todistuksesta sekä elossaolon todistamisesta ulkomaista eläkeyhtiötä varten veloitetaan 9 €.

3. Kastekirjan otteesta, monikielisestä virkatodistuksesta ja englanninkielisestä vihkitodistuksesta veloitetaan 9 €.

4. Todistuksen lisäkappaleesta veloitetaan 9 € (sama tilaaja ja sama käyttötarkoitus, eli todistus on identtinen kopio alkuperäisestä).

Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 45 euroa. Mikäli todistusten laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 20 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.

Kuvatiedostoista veloitettavat maksut

Digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuvasta työstä veloitetaan perusmaksuna 45 euroa. Mikäli kopioimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 20 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 9 euroa kuvalta.

HUOM! Kuvatiedostojen kopiointeja koskevat pyynnöt toimitetaan Kirkkohallitukseen. Seurakunnissa ei tehdä kuvatiedostojen kopiointeja.

Maksuttomat todistukset

Maksuttomia todistuksia ovat sellaiset todistukset, joiden maksuttomuus perustuu johonkin voimassa olevaan lakiin. Maksuttomista todistuksista ei peritä toimitusmaksua.

Henkilö voi tarkastuttaa kirkonkirjoissa ja seurakunnan muissa rekistereissä olevat omat tietonsa kerran vuodessa maksutta. Jos tarkastusoikeutta käyttää useammin, veloitetaan tietojen luovutuksesta 9 € / todistus.

Toimitusmaksu

Todistuksesta peritään toimitustavasta riippumatta (nouto, postitse, sähköpostitse) toimitusmaksua 5,50 €, joka sisältää myös laskutuksen. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan molemmista erikseen 5,50 €. Jos todistus toimitetaan asiakkaan pyynnöstä useammalla eri tavalla (esim. postitse ja sähköpostitse) tai useampaan eri osoitteeseen, veloitetaan jokaisesta toimituksesta erikseen 5,50 €.

Aiemmin lähetettyjen todistusten kopioiden lähettämisestä veloitetaan 9 € / todistus ja toimitusmaksu 5,50 €.

Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Maksukehotuksesta veloitetaan 5 €.

Ota yhteyttä

seurakuntasihteeri
Keskusrekisteri
Kirkkoesplanadi 3
21600 Parainen