Virkatodistus

Virkatodistuksia on kahdentyyppisiä; perushenkilötiedot sisältävä virkatodistus ja tietosisällöltään laajempi sukuselvitys.  Sukuselvitystä tarvitaan mm. perunkirjoitusta varten. Sukuselvitys on maksullinen virkatodistus, hinta määräytyy kirkkohallituksen voimassaolevan hinnaston mukaan.

 

Voit tilata virkatodistuksen tästä

 

Perunkirjoitusta varten vainajasta tilataan sukuselvitys siitä seurakunnasta, jonka jäsen hän kuollessaan oli.
Viimeisin seurakunta antaa todistuksen, joka kattaa vainajan perhetiedot 1.10.1999 asti. Tätä aikaisemmalta ajalta tilataan todistukset taannehtivasti niistä seurakunnista/ rekistereistä, joissa vainaja on ollut kirjoilla 15 vuotta täytettyään. Toisin sanoen vainajasta tarvitaan ns. "katkeamaton sukuselvitys" 15 ikävuodesta kuolinpäivään.

Sukututkimus

Kirkkoherranvirastosta voi tilata maksullisia todistuksia sukututkimusta varten. Tilausvaiheessa on tärkeää, että lähtöhenkilöstä saadaan riittävät tunnistetiedot;
nimi/ myös entiset nimet, syntymäaika, syntymäpaikka, muuttotiedot yms. Tilauksessa tulee mainita myös, miten laajan sukututkimuksen haluaa; montako sukupolvea eteen- tai taaksepäin selvitetään.
Hinta määräytyy Kirkkohallituksen hinnaston mukaan. Katso seuraava artikkeli. Sukututkimuksen ollessa kyseessä voi tilaaja halutessaan määrätä hintakaton, jolloin tutkimuksen laajuus määräytyy hinnan mukaan.
 

Lisätietoja ja tilaukset Kirkkoherranvirastosta:

Kirkkoesplanadi 3, 21600 Parainen
puh. 040 312 4420
sähköposti: lansi-turunmaan.seurakunta@evl.fi
Aukioloaika arkipäivisin klo 9 - 12.30.
 

 

Vanhoja Kirkonkirjoja Paraisten arkistossa
Vanhoja Kirkonkirjoja Paraisten arkistossa

Virkatodistusmaksut

Virkatodistusten uudet tarkistetut maksut astuivat voimaan 1.5.2017. Päätöksen maksumuutoksesta teki Kirk-kohallitus, jolle kirkkolain mukaan kuuluu päätösvalta kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävän maksun määräämisestä. Päätös on julkaistu Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 9/2017. Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävissä maksuissa pyritään noudattamaan maistraattien vastaavista asiakirjoista perimiä maksuja.

Todistuksista perittävät maksut

Maksuttomat todistukset: Päätöksen mukaan henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi Kirjuri-jäsentietojärjestelmästä tulostettu virkatodistus, joka koskee seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja (ns. elää-todistus), on maksuton.

9 euroa maksavat todistukset: Mikäli Kirjuri-jäsentietojärjestelmästä saatavaan virkatodistukseen tulee laajempia tietoja (esimerkiksi henkilön muuttotietoja, aviopuolison, lasten tai vanhempien tietoja), todistuksesta veloitetaan 9 euroa. Virkatodistukset, jotka laaditaan manuaalisesti ja joiden tietosisältö pohjautuu Kirjuri-jäsentietojärjestelmään ja/tai perhelehtiin, maksavat 9 euroa. Tällöin virkatodistukseen kirjoitettavan tiedon määrällä ei ole vaikutusta todistuksen hintaan.

30 euroa maksavat todistukset: Jos manuaalisesti laadittavaan virkatodistukseen haetaan tietoja kirjamuotoisista kirkonkirjoista, todistuksesta peritään 30 euroa. Jos kirjamuotoisista kirkonkirjoista haetaan kuitenkin vain yksi tapahtumatieto, kuten esimerkiksi avioliitto- tai kuolintieto, todistus maksaa 9 euroa.

Maksullisen todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksu 5,50 euroa.

Sukututkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Sukututkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 15 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Jos todistuksen laatimiseen kuluu 1 tunti ja 15 minuuttia, laskutetaan asiakkaalta perusmaksu 30 euroa ja 2 x 30 minuutin ajalta 15 euroa, yhteensä 60 euroa. Todistuksen lähettämisestä peritään toimitusmaksua 5,50 euroa.

Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 12 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksua 5,50 euroa.

Toimitusmaksu

Maksullisen todistuksen lähettämisestä peritään toimitusmaksua 5,50 euroa. Jos maksullinen todistus lähetetään ulkomaille, lisätään kustannuksiin vielä posti- ja pankkipalvelumaksut. Mikäli todistus ja lasku lähetetään eri osoitteisiin, veloitetaan toimitusmaksun (5,50 €) lisäksi vielä erillinen 5,50 euron lähettämismaksu. Yhteensä toimitus- ja postikuluja tulee tällöin 11 euroa. Mikäli laskuttaja joutuu lähettämään maksukehotuksen, veloitetaan siitä 5 euroa.

 

Ota yhteyttä

seurakuntasihteeri
Keskusrekisteri
(040 312 4429)
Kirkkoesplanadi 3
21600 Parainen