Virkatodistus

Virkatodistuksia on kahdentyyppisiä; perushenkilötiedot sisältävä virkatodistus ja tietosisällöltään laajempi sukuselvitys.  Sukuselvitystä tarvitaan mm. perunkirjoitusta varten. Sukuselvitys on maksullinen virkatodistus, hinta määräytyy kirkkohallituksen voimassaolevan hinnaston mukaan.

Vain yksityishenkilöt:

Voit tilata virkatodistuksen tästä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä
(linkki nettisivuille tilaavirkatodistus.fi)

Tai ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon sähköpostitse (lansi-turunmaan.seurakunta@evl.fi) tai puhelimitse nro:sta 040 312 4420.

 

Vain yritysasiakkaille:

Voit tilata virkatodistuksen tästä

Tai ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon sähköpostitse (lansi-turunmaan.seurakunta@evl.fi) tai puhelimitse nro:sta 040 312 4420.

Perunkirjoitusta varten vainajasta tilataan sukuselvitys siitä seurakunnasta, jonka jäsen hän kuollessaan oli.
Viimeisin seurakunta antaa todistuksen, joka kattaa vainajan perhetiedot 1.10.1999 asti. Tätä aikaisemmalta ajalta tilataan todistukset taannehtivasti niistä seurakunnista/ rekistereistä, joissa vainaja on ollut kirjoilla 15 vuotta täytettyään. Toisin sanoen vainajasta tarvitaan ns. "katkeamaton sukuselvitys" 15 ikävuodesta kuolinpäivään.

Sukututkimus

Kirkkoherranvirastosta voi tilata maksullisia todistuksia sukututkimusta varten. Tilausvaiheessa on tärkeää, että lähtöhenkilöstä saadaan riittävät tunnistetiedot;
nimi/ myös entiset nimet, syntymäaika, syntymäpaikka, muuttotiedot yms. Tilauksessa tulee mainita myös, miten laajan sukututkimuksen haluaa; montako sukupolvea eteen- tai taaksepäin selvitetään.
Hinta määräytyy Kirkkohallituksen hinnaston mukaan. Katso seuraava artikkeli. Sukututkimuksen ollessa kyseessä voi tilaaja halutessaan määrätä hintakaton, jolloin tutkimuksen laajuus määräytyy hinnan mukaan.
 

Lisätietoja ja tilaukset Kirkkoherranvirastosta:

Kirkkoesplanadi 3, 21600 Parainen
puh. 040 312 4420
sähköposti: lansi-turunmaan.seurakunta@evl.fi
Aukioloaika arkipäivisin klo 9 - 12.30.
 

 

Vanhoja Kirkonkirjoja Paraisten arkistossa
Vanhoja Kirkonkirjoja Paraisten arkistossa

Virkatodistusmaksut

Virkatodistusten uudet tarkistetut maksut astuivat voimaan 1.1.2020. Päätöksen maksumuutoksesta teki Kirkkohallitus, jolle kirkkolain mukaan kuuluu päätösvalta kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävän maksun määräämisestä. Päätös on julkaistu Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 12/2019. Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävissä maksuissa pyritään noudattamaan maistraattien vastaavista asiakirjoista perimiä maksuja.

Todistuksista perittävät maksut

Kirkonkirjoista annettavasta todistuksesta peritään maksu seuraavasti:
1) manuaalisesti laadittavasta todistuksesta:
a) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä;
b) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta;
c) 30 euroa muusta kuin b alakohdassa tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta; jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.

2) kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä KirDi-toiminnallisuudella laaditusta todistuksesta päähenkilön osalta 45 euroa ja päähenkilöön liittyvästä todistuksesta 9 euroa; jokaisesta henkilöstä laaditaan oma todistus; elossa olevat lapset merkitään kuitenkin vanhempien todistukseen; jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta;
3) kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus (elää-todistus) 9 euroa;
4) ote kastekirjasta, monikielinen virkatodistus ja englanninkielinen vihkitodistus 9 euroa;
5) sukututkimusta varten laadittavasta todistuksesta 45 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa;
6) tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta 45 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa;
7) kirkonkirjojen tietoihin perustuvan, aiemmin laaditun todistuksen kopio 9 euroa;
8) digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuva työ 45 euroa; jos kopioimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 9 euroa kuvalta.

Maksuttomat todistukset
Maksuttomia todistuksia ovat todistus avioliiton esteiden tutkinnasta sekä muut lain mukaan maksuttomasti annettavat todistukset.

Muut maksut
Todistuksesta peritään toimitustavasta riippumatta toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää myös laskutuksen. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan sekä laskutuksesta että todistuksen toimituksesta 5,50 euroa. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut.
Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.  

Tämä päätös tulee voimaan 1.1.2020.

Ota yhteyttä

seurakuntasihteeri
Keskusrekisteri
Kirkkoesplanadi 3
21600 Parainen