maisema

Suomen Lähetysseuran nimikkolähettimme Hanna Londo työskentelee diakoniatyön koordinaattorina kaikkein heikoimmassa asemassa olevien nuorien auttamiseksi Tansaniassa Morogoron hiippakunnassa. Voit tukea hänen työtään ao. tilin kautta:

IBAN FI38 8000 1400 1611 30

Viitenumero: 1074 3830 1419 2562 (Poliisihallituksen keräyslupa RA/2016/517) 

              

Lisätietoa Suomen Lähetysseurasta tästä

Lisätietoa Kirkon Ulkomaanavusta tästä
 

Uutiskirje, maaliskuu 2022, klikkaa tästäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Uutiskirje syksy 2022, klikkaa tästäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Uutiskirje talvi 2023, klikkaa tästäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Uutiskirje kevät 2023, klikkaa tästä documents/5596724/0/Londo+Hanna+uutiskirje+2-2023.pdf/b2e035f2-b6f6-3eca-4d26-24d5b3625c53?t=1683878137664

Hanna London uutiskirjeLinkki avautuu uudessa välilehdessä joulukuu 2023

Lähetyksen tukiryhmä

Tukiryhmä kerää varoja lähetystyölle perustuen vapaaehtoistoimintaan. Vuoden päätapahtuma on Lähetysmyyjäiset, jotka järjestetään perinteisesti samaan aikaan Wanhan Malmin joulumarkkinoiden kanssa. Syksyn aikana ryhmä kokoontuu säännöllisesti valmistamaan myytäviä tuotteita. Tukiryhmän puheenjohtajana toimii Pirjo Hiltunen.
 

Tervetuloa mukaan toimintaan!

 

 


Seurakuntamme nimikkolähetti Hanna Londo; Tansania, Morogoro.

 

 

Kirkon ulkomaanapu

Kirkon Ulkomaanapu toimii kirkon valtuuttamana kansainvälisen diakonian toteuttajana ja tekee kehitysyhteistyötä, humanitaarista avustustyötä ja vaikuttamistyötä. Kristillisen lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet ohjaavat Kirkon Ulkomaanapua toimimaan kaikkein köyhimpien parissa, edistämään rauhaa ja vahvistamaan ihmisoikeuksia. Valikoimaton lähimmäisenrakkaus, periksiantamaton toivo, rohkeus sekä kunnioitus ovat arvoja joita Kirkon Ulkomaanapu työllään vahvistaa

Yhdessä kotiseurakuntamme kanssa Kirkon Ulkomaanapu ulottaa kirkkomme diakonian kaukaisen lähimmäisemme hyväksi. Kirkon Ulkomaanavun periaatteena on tehdä työtä siellä, missä avuntarve on suurin ja missä muut eivät auta. Kirkon Ulkomaanapu on sitoutunut työskentelemään läheisessä yhteistyössä ekumeenisten ja uskopohjaisten kumppanien kanssa ja edistämään uskontojen välisiä yhteistyömuotoja avustus- ja vaikuttamistyössä.

Ompeluluokka Morogorossa
Ompeluluokka Morogorossa

Ota yhteyttä

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.